2017 YILI FAALİYET DÖNEMİ İÇİN MÜTEVELLİ HEYET ÜYE SEÇİMİ DUYURUSU
 
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesindeki, 'her faaliyet dönemi için, İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının Kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye mütevelli heyetinde görev yapar' hükmü gereğince;
 
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine 2017 yılı faaliyet dönemi için 2 Muhtar ve 1 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Üye seçimi 20.12.2016 Salı Günü saat 13.00'de Hükümet Konağı Konferans toplantı salonunda yapılacaktır.
 
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi olarak görev almak üzere İlçemiz dahilinde senet veya tüzükle kurulu bulunan 3294 sayılı Kanunda belirtilen (fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek) amaçlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yetki belgeleri, senet veya tüzüklerinin birer örneği ile belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
 
İlçemiz dahilinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerine ilanen duyurulur.
 
 
 
                                                                                                        İnci ÜNSAL
                                                                                                        Vakıf Müdürü